اجرا

گروه آرمه به عنوان مجموعه متخصص در زمینه اجرای یازه‌های بتنی، خدمات اجرایی در بخشهای مختلف ارائه می‌نماید. اجرای پیش‌تنیدگی به عنوان یک فعالیت تخصصی، اجرای دالهای مجوف دو‌پوش (یوبوت) و دالهای مجوف (کاواک) از جمله خدمات اجرایی این مجموعه می‌باشد. بعلاوه بسته به نیاز کارفرمایان این مجموعه در کنار فعالیتهای تخصصی در زمینه اجرا و پیمانکاری عمومی سازههای بتنی نیز فعال است. در بسیاری از پروژ‌های این مجموعه علاوه بر اجرای بخش تخصصی، اجرای سایر عملیات بتنی نیز در تعهد این مجموعه بوده است.