خدمات

 • مشاوره
  مشاوره

  سازه های پیش تنیده آرمه بن در رابطه با پروژه‌های مختلف ساختمانی آماده ارائه خدمات فاز یک جهت کمک به تصمیم‌گیری کارفرمایان محترم می‌باشد. این خدمات قبل از عقد قرارداد و بصورت رایگان انجام می‌شود.

 • اجرا
  اجرا

  اجرا

 • نظارت
  نظارت

  امروزه مخازن بتنی پیش تنیده از مقبولیت فنی و اقتصادی زیادی برخوردارند.

 • ترمیم و مقاوم سازی
  ترمیم و مقاوم سازی

  مقاوم سازی با استفاده از پیش تنیدگی خارجی یکی از روشهای رایج و کارآمد در مقاوم سازی سازههای مختلف ساختمانی، صنعتی، پل و غیره میباشد

 • تامین مصالح و تجهیزات