هر آنچه از یک سازه بتنی انتظار دارید

گروه آرمه

گروه آرمه مجموعه‌ای از شركت‌ها با زمینه‌ تخصصی در حوزه سازه‌های بتنی می‌باشد و تا كنون در زمینه سازه‌های پیش‌تنیده، دال‌های مجوف دوپوش (یوبوت)، دال‌های مجوف (کاواک) و تأمین فرآورده‌های ساختمانی فعالیت نموده است.

شرح خدمات آرمه

اخبار

آرشیو اخبار