ادوات و مصالح پیش‌تنیدگی

مصالح


مصالح مورد نیاز برای اجرای عملیات پیش‌تنیدگی بصورت عمده شامل کابل (Cable – Strand) و مهارهای انتهایی (Anchorage – Anchor)  می‌باشد. کابلها در انواع استاندارد و گریدها و در قطرهای مختلف تولید می‌شود. مهارهایی انتهایی نیز ممکن است بصورت تک رشته یا چند رشته‌ایی باشد.
هرچند گروه آرمه تولیدکننده کابل (Cable) یا فولاد ‌پیش‌تنیدگی نیست اما به عنوان یک تامین کننده، توان تامین کابل یا فولاد پیش‌تنیدگی را از منابع مختلف دارد. این مجموعه در زمینه تامین از مشهورترین تولیدکنندگان کابل در سطح دنیا تجارب مختلفی داردو بعلاوه انبار این گروه همواره مقدار قابل قبولی کابل برای تامین نیاز خریداران محترم را داراست.
در زمینه مهار‌های انتهایی (Anchorage) و ملحقات آن، در کنار تامین از معتبرترین تولیدکنندگان بین المللی، برخی از تولیدات این مجموعه نیز قابل ارائه به خریداران محترم می‌باشد.


ادوات و تجهیزات پیش‌تنیدگی

ادوات مورد نیاز شامل جک‌ هیدرولیکی، پمپ هیدرولیک، دستگاه بسکت (Basket)، دستگاه پرس انتهای مرده (Dead End)، دستگاه تزریق گروت و ... می‌باشد. برای انجام عملیات کشش متناسب با سازه پیش‌تنیده ممکن است از جکها با ظرفیت یا تناژهای مختلف استفاده شود.  بصورت معمول برای کشیدن کابلها در دال‌های پیش‌تنیده از جکهای تک رشته‌ای (Mono Strand) بصورت مدادی (Center Hole Ram) یا دو بازو (Twin Ram) استفاده می‌شود. برای انجام عملیات کشش در تیرها، پل‌ها‌، مخازن، سیلوها و ... که کابلها بصورت چند رشته‌ای استفاده می‌شود باید از جکهای چند رشته‌ایی Multi Strand)) استفاده شود. بسته به قطر و تعداد کابلها ظرفیت جکهای کشش چند رشته‌ایی با هم تفاوت دارند. در سیستمهای چسبیده پس از انجام عملیات کشش، نیاز به تزریق گروت می‌باشد. این عملیات باید توسط پمپ تززیق گروت انجام شود. به همین ترتیب در سیستمهای نچسبیده در بعضی موارد لازم است انتهای مرده (Dead End) به انتهای کابلها متصل شود. برای انجام این عملیات نیاز به دستگاه پرس انتهای مرده یا دستگاه جک Dead End می‌باشد.
در زمینه ادوات و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای پیش‌تنیدگی، در کنار تامین از معتبرترین تولیدکنندگان بین المللی، برخی از تولیدات این مجموعه نیز قابل ارائه به خریداران محترم می‌باشد.