ترمیم و مقاوم سازی

در بسیاری از پروژه‌ها نیاز که نیاز به ترمیم و مقاوم سازی دارند، استفاده از تکنولوژی‌های بتنی نوین مورد نیاز است. گروه آرمه با توجه به فعالیت در زمینه‌های تخصصی مختلف در بسیاری از پروژه‌های مقام سازی حضور داشته است. این مجموعه با خدمات مشاوره، اجرایی و نظارتی در این پروژه‌ها آماده همکاری با کارفرمایان محترم می‌باشد.