مشاوره

یکی از فعالیتهای گروه آرمه طراحی و مشاوره سازه‌های بتنی می‌باشد. این مجموعه معمولاً مسولیت طراحی سازه پروژه‌های اجرایی خود را عهده‌دار است. بعلاوه انجام خدمات مشاوره برای سایر مجموعه‌ها نیز جزء خدمات این مجموعه می‌باشد. کارشناسان این مجموعه آمادگی دارند تا خدمات خود را در مشاوره و طراحی سازه، پروژه‌های بتنی به کارفرمایان ارائه نمایند.