قالب کاواک

برای اجرای دالهای مجوف  یا قارچی (Waffle) مهمترین نکته انتخاب قالب است. با توجه به پیشرفت تکنولوژی و استفاده از انواع پلاستیک و پلیمر در صنعت ساختمان، امکان تولید قالبهای کارآمدتر وافل افزایش یافته است. انواع قالبهای موجود با امکان استفاده چندین باره، کمک موثری در ترویج فرهنگ استفاده از دالهای وافل بوده است.
قالبهای تولید شده توسط این مجموعه با نام تجاری کاواک دارای ابعاد نشان داده شده می‌باشد. از مزایای این قالب طرح زیبای آن، دوام و مقاومت در برابر شرایط محیطی مختلف و شرایط کارگاهی می‌باشد. بعلاوه هندسه قالبهای کاواک به نحوی طراحی شده است تا بیرون آوردن قالبها بعد از اجرای عملیات به راحتی قابل انجام باشد.
برای اجرای قالبهای کاواک نیاز به قالب‌بندی کامل دال نمی‌باشد و قالبهای را می‌توان مستقیماً بر روی شبکه‌بندی زیر سازی قرار داد.