چاپ کتاب برنامه ریزی بر پایه سناریو (سناریونگاری) در سازمانها با حمایت گروه آرمه

کتاب برنامه ریزی بر پایه سناریو ( سناریونگاری) در سازمانها نوشته توماشس جی . چرماک با ترجمه دکتر فرامرز شاه محمدی و مهندس عباس صبوری (مدیر عامل شرکت آرمه بن) با حمایت گروه آرمه توسط انتشارات سازمان مدیریت صنعتی یه چاپ رسید.
  • تعداد بازدید : 2287
  • تاریخ درج : 10 بهمن 1394